Author Archives: Linux Helpers

PHP Programming Book in Tamil

PHP இணைய தளங்களை அட்டகாசமான வசதிகளோடு உருவாக்கும் ஒரு சிறந்த, ஆனால் மிக எளிய நுட்பம். விக்கிப்பீடியா, வேர்டுபிரஸ் போன்ற பல முக்கிய வலைத்தளங்கள் இந்த மொழியிலேயே உருவாக்கப் பட்டுள்ளன.

இதை, இந்த நூல் எளிமையாக அறிமுகம் செய்கிறது.

தமிழில் கட்டற்ற மென்பொருட்கள் பற்றிய தகவல்களை “கணியம்” மின் மாத இதழ், 2012 முதல் வெளியிட்டு வருகிறது.இதில் வெளியான PHP பற்றிய கட்டுரைகளை இணைத்து ஒரு முழு புத்தகமாக வெளியிடுவதில் பெரு மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம்.

உங்கள் கருத்துகளையும், பிழை திருத்தங்களையும் editor@kaniyam.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்.


kaniyam.com/learn-php-in-tamil-ebook என்ற முகவரியில் இருந்து இந்த நூலை பதிவிறக்கம் செய்யலாம். உங்கள் கருத்துகளையும் இங்கே பகிரலாம்.

படித்து பயன் பெறவும், பிறருடன் பகிர்ந்து மகிழவும் வேண்டுகிறோம்.

Learn PHP Programming Book in Tamil

கணியம் இதழை தொடர்ந்து வளர்க்கும் அனைத்து அன்பர்களுக்கும் எமது நன்றிகள்.

ஆசிரியர் – இரா.கதிர்வேல் – linuxkathirvel.info@gmail.com
பிழை திருத்தம்: த.சீனிவாசன் – tshrinivasan@gmail.com
வடிவமைப்பு: த.சீனிவாசன்
அட்டைப்படம் – மனோஜ் குமார் – socrates1857@gmail.com

இந்த நூல் Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Unported License. என்ற உரிமையில் வெளியிடப்படுகிறது . இதன் மூலம், நீங்கள்
யாருடனும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.
திருத்தி எழுதி வெளியிடலாம்.
வணிக ரீதியிலும்யன்படுத்தலாம்.
ஆனால், மூலப் புத்தகம், ஆசிரியர் மற்றும் www.kaniyam.com பற்றிய விவரங்களை சேர்த்து தர வேண்டும். இதே உரிமைகளை யாவருக்கும் தர வேண்டும். இதே உரிமையில் வெளியிட வேண்டும்.Learn PHP Programming Book in Tamil


த.சீனிவாசன்
tshrinivasan@gmail.com

ஆசிரியர்
கணியம்

PHP Programming Book in Tamil

Top 100 Universities in India

 Top Raking Universities in India 2016, Best and Top 100 University in India 2016

In India you must to know about which are top and best engineering colleges or university in India. Because there are 5000++ Colleges and Universities are available in India. So today i making list of 100 Best , Top and Ranking University in india. India is good place to do Graduation and Higher Graduation and Research. There are some university offers a world class quality education and environment in india. Good place placements are available after successful graduation in locally and Globally.
Click Here To View: Top 100 Universities in India

In India, there are several engineering colleges imparting undergraduate and graduate courses in engineering, applied engineering and sciences. The Indian Institutes of Technology (IITs), the Birla Institute of Technology and Science, the Manipal Institute of Technology, the National Institutes of Technology (NITs), Anna university ,the VIT University and University of Mumbai are the renowned and reputed institutes in the country. In total more than 5000 universities and colleges offer engineering courses.
IITs are top Engineering college in worldwide. Most of IIT’ians Get  Placement in Big Big MNC’s. Their starting package for a month is minimum as 1.5 lakhs rupees right now. Highest packages are 8 lakhs per month. VIT is Ranked 1 Engineering College List in Tamilnadu
Best and Top University in India

Best and Top 100 Universities in India 2016


List of 10 Best and Top University in India, Top 10 University in India, Best 10 Universities in India, World Class Best University in India, Largest University in India, Top Engineering Colleges in India 2016, Best and Top Technology University in India, Top Technical University In India,Top Engineering Colleges in Karnataka, Top Engineering Colleges in Tamilnadu, Top Engineering Colleges in Chennai, Top Engineering Colleges in Hyderabad, Top Engineering Colleges in Delhi, Top 10 Engineering Colleges in Pune, Best and Top University in India 2016,World Rank University in India 2016

M.Sc (CS-FOSS) Online Program Anna University

Anna University MSC Foss Online Program

Admission is open for the 7th batch of M.Sc (CS-FOSS) Online Program offered by the Centre for Distance Education, Anna University, Chennai.

Would appreciate if you could alert students and put the info in alumni and other mail groups.You can contact me for further details.


Contact Person Name : Mr. Srinivasan
Email: srini.it@gmail.com
Mobile No: 94444302439

The course, open to Undergraduates from Arts & Science, and Engineering Streams has the following attractive features:

Subjects in tune with regular M.Sc. (CS/IT) Programs: includes
cutting-edge topics like PHP, Python, Cloud Computing, etc. ? Industry-equivalent? learning environment with Faculty and Mentors from FOSS community, Academia and Industry.

Live online classes during weekends using slides, shared desktop and synchronized audio, with audio and chat screen interactions Virtual class room which the student can join from home / office, or wherever he/she is (even while traveling) Networking with Industry and FOSS Community experts

The admission last date is 13th Mar. But some extension is likely. Interested candidates could contact

AU-KBC Research Centre, MIT Campus of Anna University, Chromepet, Chennai 600 044

Tel: 22232711 Email : mscfoss@au-kbc.org, distanceprog@annauniv.edu

URL : http://mscfoss.au-kbc.org.in/

or the undersigned.

Dr. S. Srinivasan [cell 9444302439 eMail: srini.it@gmail.com]

M.Sc (CS-FOSS) Online Program Anna University

About Anna University MSC Foss Online Program:

M. Sc. (CS-FOSS) Online Program Two Year M. Sc. (Computer Science – Free/Open Source Software) of Anna University Chennai is unique in many ways – It is the only degree-oriented program of a leading Indian technological university focused sharply on Free/Open Source Software (FOSS) that has revolutionised the field of computing the world over. In the process of becoming a CS Professional through this program, one also acquires mastery over a wide range of products, tools, technologies and approaches thrown up by the FOSS movement that dominate the global SW/IT Industry today. It is the only such program of a leading Indian technological university delivered entirely Online with its well recognised benefits of flexible interactivelearning unconstrained by geographical limitations, suited especially for working people. As a member of the nationally coordinated NRCFOSS Project of the Dept. of Inf. Tech., Govt. Of India, Anna University has been pioneering introduction of FOSS in Higher Education in the country through its AU-KBC Research Centre. The M Sc (CS-FOSS) Program is built on this rich experience and expertise, with the AU-KBC Research Centre serving as its Coordinating Centre.

Elgibility

A pass in any Bachelor Degree*

The candidate should have studied Mathematics/Statistics as one of the subjects at the degree level or Mathematics at +2 level.
*****
*The Bachelor Degree must have been obtained after +2 or equivalent.

Candidate applying for admission to will be directly called for admission.

Duration – 4 semesters

Skype for Linux OS Ubuntu Fedora and Debian

Skype for Linux

Try out the latest version of Skype for Linux and multitask like never before.

Here’s just a few of the great things you can do in Skype:

 • Free Skype to Skype calls.
 • Low cost calls and text messages to mobiles and landlines.
 • Video call your contacts.
 • Free instant messages to your friends, family and colleagues.
 • All you need to get started is Skype for Linux version 4.3, a webcam for video calls and a microphone.

Right Now gave to few of Linux Distro only they are

Ubuntu 10 and 12
Debian 7
Fedora 16
Open Suse 12
Dynamic

Skype For Linux OS

 

Skype for Linux OS Requirements :

 1. 1 GHz processor or faster.
 2. Minimum 256 MB RAM.
 3. Min 100 MB free disk space on your hard drive.
 4. Video card driver with Xv support.
 5. Either a built-in or external microphone is required for voice calls.
 6. An internet connection – broadband is best (GPRS is not supported for voice calls).
 7. Qt 4.7
 8. D-Bus 1.0.0
 9. PulseAudio 1.0 (4.0 recommended)
 10. BlueZ 4.0.0 (optional)

Skype for Linux OS Ubuntu Fedora and Debian

For Installation Steps visit Here https://support.skype.com/en/faq/FA12120/getting-started-with-skype-for-linux?intcmp=blogs-_-generic-click-_-skype-4-3-for-linux

Apple Search Engine

Apple Web Search Engine Soon It Will Hit

Apple Serach Web search engine for web user. It is compettor of google Web Serach Engine, Bing and Yahoo etc…
Apple Search is based in San Francisco , USA. Apple for a search platform supporting hundreds of millions of users. Apple is hiring someone for something called ‘Apple Search’ to job Lisiting.
Apple working on own search engine?
Apple Web Search Engine From Apple

What is Apple Search?

Apple is now looking for an engineering project manager for “Apple Search.” Here’s a description of what the Mac maker is looking for.
Apple seeks a technical, driven and creative program manager to manage backend operations projects for a search platform supporting hundreds of millions of users. Play a part in revolutionizing how people use their computers and mobile devices. Manage operational projects that support groundbreaking technology and the most scalable big-data systems in existence.
That sure sounds like Apple could be considering getting into the search business. It may stand to reason that Apple wants to hurt its biggest mobile platform competitor by building its own search platform, particularly as search is a crucial aspect of how people use their mobile devices.
However, nearly five years ago, Steve Jobs pointed out that Apple simply doesn’t know anything about Web search, nor does it care to:
No, we have no plans to go into the search business. That’s not something we know about. That’s not something we care deeply about. Other people do it well. — Steve Jobs, June 2010
Ultimately, this isn’t a space where Apple has expertise, and Google has been perfecting its search algorithms for almost two decades at this point. If Apple truly wanted to launch a search engine and be a viable competitor, it would need a shortcut, perhaps in the form of an acquisition.

Things may have changed a lot in the past five years under Tim Cook, but Jobs’ rationale for staying out of search is largely still true.
News from (www.Fool.com)

Apple Search Engine From Apple